Mgr. Zuzana Žďárská

Master's thesis

Integrace dětí s narušenou komunikační schopností do základní školy

Integration children with erosion communication ability into of the main educational flou
Abstract:
Diplomová práce Integrace dětí s narušenou komunikační schopností do základních škol podává přehled o profesních a materiálních podmínkách k integraci. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů integrace, školní připravenost a nejčastějších vad řeči vyskytujících se u dětí. Praktická část vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno u učitelů prvního stupně v Tišnově a jeho okolí. …more
Abstract:
The diploma thesis INTEGRATION OF THE CHILDREN WITH WARPED ABILITY OF COMMUNICATION INTO BASIC SCHOOLS gives a survey of professional and material conditions for integration. The theoretical part of the work deals with the explanation of the terms of integration, state of school preparation and the most frequent defects occurring at children. The practical part is based on the questionnaire investigation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta