Mgr. Michaela Kadlecová

Bakalářská práce

Partnerské vztahy žen v období vynořující se dospělosti: Nevěra v kontextu teorie citové vazby a triangulární teorie lásky

Women partnership's in emerging adulthood: Infidelity in the context of attachment theory and triangular theory of love
Anotace:
Cílem práce je zjistit a popsat souvislost mezi jednotlivými komponentami lásky (vášeň, intimita, závazek), jak je definoval v roce 1986 Robert Sternberg, úzkostností a vyhýbavostí, reprezentací nevěry a tendence k nevěře. Sběr dat proběhl prostřednictvím on-line dotazníků, vzorek tvořily ženy ve věku 18-25 let (N=403). K analýze dat byla použita metoda mnohonásobné lineární regrese. Úzkostnost, vyhýbavost …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify and describe possible connections between components of love (passion, intimacy, commitment), as they were defined by Robert Sternberg in 1986, anxiety and avoidance, representations of infidelity and tendency to infidelity. The data were collected via online questionnaires, the sample consisted of women aged 18-25 (N=403). The method of multiple linear regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Žůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií