Marcela DURASOVÁ

Bakalářská práce

Montaignovy a Baconovy Eseje v kontextu renesanční filosofie člověka

Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance Philosophy of Man
Anotace:
Hlavním tématem jsou Eseje Michela de Montaigne a Francise Bacona v kontextu renesanční filosofie člověka. Prezentovány budou Baconovy a Montaignovy myšlenky týkající se individualismu, morálky, politických názorů, vztahu k ženě a jejich názory na otázku nesmrtelnosti lidské duše a smrti. V poslední části bakalářské práce budou jejich názory na témata jim společná analyzovány a srovnávány. V práce …více
Abstract:
The crucial topic of the thesis are Essays of Michel de Montaigne and Francis Bacon in the context of Renaissance philosophy. Main thoughts of Bacon and Montaigne concerning individualism, morality, political views, their approach to women and the question of immortality and death were investigated in the next part. The last part of the bachelor thesis analyses and compare the views of Montaigne and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DURASOVÁ, Marcela. Montaignovy a Baconovy Eseje v kontextu renesanční filosofie člověka. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická