Bc. Jaroslav Dufek

Diplomová práce

Řízení nákladů v konkrétní společnosti

A Cost Management of a Specific Company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabírá problematikou řízení nákladů podnikatelského subjektu. V diplomové práci je vyhodnocen systém řízení nákladů v konkrétní společnosti. Jsou identifikovány silné a slabé stránky společnosti a navrhnuta řešení problémových oblastí řízení nákladů společnosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_01_05 „Controlling v řízení lidských …více
Abstract:
The diploma work deals with issues of cost management of a business entity. The diploma work offers an evaluation of cost management system of the specific company. The strong and weak points of the company are identified and based on this information the solutions for cost management of this company are designed. The diploma work is a part of research project analysis the STING ACADEMY named IGA_AS_01_05 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Ostrý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting