Gabriela Tišerová

Bakalářská práce

Unemployment of disadvantaged groups in Czech Republic

Nezaměstnanost znevýhodněných skupin v ČR
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti znevýhodněných skupin. V teoretické části práce objasňuje přístupy ke studiu a vymezuje pojmy, které jsou v práci užívány, hodnotí současný stav trhu práce v České republice. Dále definuje znevýhodněné skupiny, analyzuje jejich znevýhodnění, vymezuje problémy a důsledky v uplatnění na trhu práce. V praktické části se autorka zaměřuje na podporu integrace …více
Abstract:
The thesis deals with theme unemployment of disadvantaged groups. In theoretical part are clarified approaches to study and defined terms, which are used in thesis, asses the situation of labor market in Czech Republic. Then are defined disadvantaged groups, analyzed theirs disadvantages, problems and consequences to claim in the labor market. In practical part, author deals with support integration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslava Kadeřábková
  • Oponent: Zuzana Khendriche Trhlínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31212