Simona Vazačová

Bachelor's thesis

Vliv vlády pravicových a levicových stran na výsledek hospodaření České Republiky v letech 2004 - 2014

The effect of the right-wing and the left-wing political parties on the economic outcome of the Czech Republic in the years from 2004 to 2014
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou příjmů a výdajů ze státního rozpočtu a vybraných ukazatelů hospodářského vývoje České republiky a zjišťuje, zda má vládní ideologické uskupení vliv na výsledek hospodaření. V teoretické části bakalářské práce se nachází teoretické vymezení státního rozpočtu, jeho procesů a jednotlivých složek a ekonomických směrů, které se dané problematice věnují. V praktické části …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the revenue and expenditure of the state budget and selected indicators of economic development of the Czech Republic and detects whether the government's ideological groupings impact on economic results. The theoretical part of the thesis is a theoretical definition of the state budget, its processes and components and economic trends, that are dedicated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: Štěpán Pekárek
  • Oponent: Pavla Chmelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54904