Bc. Dana Shejbalová

Diplomová práce

Gender and Ethnic Identity in Sandra Cisneros and Cristina García

Gender and Ethnic Identity in Sandra Cisneros and Cristina García
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou genderové a etnické identity v literatuře hispánských národnostních menšin USA. Předmětem studie jsou etnické skupiny kubánského a mexického původu, jakožto dvou rozdílných podskupin stejného etnika. Práce porovnává jednotlivé faktory působící na formování identity u obou etnických skupin s důrazem na postavení žen. V první části práce mapuje historický …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of gender and ethnic identity in the literature of Hispanic ethnics in the USA. The thesis focuses on Americans of Cuban and Mexican origin, as two different sub-cultures of one ethnic. The author of this thesis compares individual formative factors and their influence on the process of identity formation in both ethnic groups, with the focus on female position …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy