Polina Zinoveva

Bakalářská práce

Key factors for the feasibility of a business plan to diversify activities in the field of processing meat and meat products from organic production

Klíčové faktory pro proveditelnost podnikatelského plánu diverzifikace činností v oblasti zpracování masa a masných výrobků z ekologické produkce
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro rozšíření podnikatelských aktivit vybraného subjektu při zpracování masa a masných výrobků certifikované v rámci odvětví ekologických výrobků. Předpokládaným místem pro umístění podniku a umístění zpracovatelských kapacit je Rusko. Teoretická část je založena na výzkumu literatury a internetových zdrojů informací.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a business plan for the expansion of business activities of the selected entity in the processing of meat and meat products certified organic products industry. The intended place of the enterprise and the location of the processing capacity is Russia. The theoretical part is based on the research of literature and internet information sources
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agrobyznys