Leona Svojanovská

Master's thesis

Lean management ve vybraném hotelu v Japonsku

Lean management at the selected Japanese hotel
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá managementem kvality v pohostinství. Konkrétně analyzuje možnosti aplikace nenormativního přístupu řízení kvality zvaného Lean management (štíhlé řízení) v oblasti hotelnictví. Štíhlé řízení pochází z Japonska, ale ani zde není v oblasti hotelnictví rozšířeným pojmem. Práce analyzuje vybrané procesy v hotelu Imperial Tokyo a na konkrétních příkladech navrhuje využití …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with a quality management in hospitality. Specifically, it examines the possibilities of applying a non-normative quality management approach called Lean management in the hotel industry. Lean management originated in Japan, however it is not a widespread term in the hotel industry even there. The paper analyses selected processes at the Imperial Hotel Tokyo and, using specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: Jan Žufan
  • Oponent: Martin Vaško

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75278

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch