Bc. Jana Vodičková

Diplomová práce

Antroponyma v Černých knihách práva loveckého na hradě Buchlově.

Anthroponyms in so-called "black/resinous books" relating to hunting law at the Buchlov castle.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stavem antroponymického systému v letech 1562–1654 na území patřícím pod působnost tzv. loveckého práva na hradě Buchlově. Předmětem analýzy je kritické vydání buchlovských černých knih, které vydal Antonín Verbík v roce 1976 pod názvem Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Úvodní část práce podává historii hradu Buchlova a průběh soudního řízení před loveckým právem …více
Abstract:
The thesis deals with the state of the anthroponymic system between 1562–1654 in an area which fell within the authority of the so called game law of the Buchlov castle. The subject of the analysis is a critical publication of the Buchlov black books which were published by Antonín Verbík in 1976 under the title "Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově". The introductory part of the thesis discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura