Ing. Linh Vu Van

Bakalářská práce

Inflace, její příčiny a dopady

Inflation, its Causes and Impacts
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza problematiky inflace, zjistit její příčiny a dopady. Definuje význam inflace, její typologie, měření a další makroekonomické ukazatelé s ní související. Na závěr je nabídnuto řešení inflace a shrnutí celé práce.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the phenomenon of inflation, find out its causes and effects. It defines the meaning of inflation, its typology, measurements and other macroeconomic indicators related to inflation. Finally, it offers a solution to inflation and a summary of the whole thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management