Zuzana KUBELKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapeutická intervence pro návrat do pracovního života u fatické poruchy po cévní mozkové příhodě

Occupational Therapy Intervention and return to Work for phatic Disorder Clients after Stroke
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce je přiblížit úlohu ergoterapeuta a ergoterapeutické postupy využívané u klienta s diagnózou fatické poruchy následkem cévní mozkové příhody a jeho návratu do pracovního života. Metodika: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jak název napovídá, je zaměřena na návrat do pracovního života u osoby po CMP. Teoretická část je zaměřena na obecný popis cévní mozkové …více
Abstract:
Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to approach the role of an occupational therapist and occupational therapy procedures used for a client with Aphasia diagnosis due to a cerebrovascular accident and their return to work. Methodology: The work is divided into theoretical and practical part. As the title suggests, the thesis is focused on person's return to work after CVA (cerebrovascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBELKOVÁ, Zuzana. Ergoterapeutická intervence pro návrat do pracovního života u fatické poruchy po cévní mozkové příhodě. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie