Erika Fogarašiová

Bakalářská práce

Správa živnostenského podnikania

Trading Administration of sole traders
Abstract:
Bachelor's thesis is dealing with trade business. First chapter our work is devoted to the historical development of trade from the Middle Ages until 1998. In the second part we analyze the basic concept of the message subject of business and trade lists a basic break-down of trades. The next section focuses on the subjects of Commercial Activities. In the fourth section we write the conditions for …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá správou živnostenského podnikania. V prvej kapitole našej práce je venovaná historickému vývoju živností od stredoveku až po rok 1998. V druhej časti analyzujeme základný pojem predmetu správy živnostenského podnikania a uvedieme si základné členenie živností. Ďalšia časť je zameraná na subjekty živnostenského podnika-nia. Vo štvrtej časti píšeme o podmienkach na prevádzkovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Katarína Donovalová
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře