Bc. Natália Saganová

Diplomová práce

Semiotická analýza vybraných plagátov Divadla Husa na provázku

Semiotic analysis of the choosen posters of the theatre Husa na provázku
Abstract:
The diploma thesis analyzes how artistic enviroment influences image of choosen posters created for the theathre Husa na provázku. The methodology is based on qualitative research done through semiotic analysis. As theatre communicates with public via media texts, thesis focuses on the relationship between the producent and the recipient. It also analyses relationship between codes that are on each …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje otázke vplyvu umeleckého prostredia na podobu vybraných plagátov Divadla Husa na provázku. Metodológia sa opiera o kvalitatívny výskum prostredníctvom semiotickej analýzy. Keďže divadlo komunikuje pomocou mediálneho textu, práca sa zameriava na vzťahy medzi producentom a recipientom a taktiež analyzuje vzťahy medzi jednotlivými kódmi, ktoré sa na plagáte nachádzajú. Marketingová …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií