Josef ŠIMÁČEK

Diplomová práce

Utajované informace a role veřejné správy při jejich ochraně, přístupu a nakládání s nimi

Secret information and the role of public service during their protection, attitude and dealing with them.
Anotace:
Zpracováním tématu diplomové práce byla snaha poukázat na důležitost utajovaných informací a proces bezpečnostního řízení, který jim zajišťuje podporu. Též byla snaha poukázat na celkové chování veřejné správy, která má vytvářet podmínky k ochraně utajovaných informací. Součástí diplomové práce bylo také seznámení s rozhodnutími Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, kterými uvedené soudy jednak …více
Abstract:
Completing the topic of my Diploma work I tried to show the importance of secret Secret information and the process of security proceeding, which ensures the support them. I also tried to show general behaviour of public service service, which should create conditions to protect secret information. My Diploma work also includes the decisions of the Highest Administrative Court and Constitutional Court …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011
Identifikátor: 43689

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÁČEK, Josef. Utajované informace a role veřejné správy při jejich ochraně, přístupu a nakládání s nimi. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo