Bc. Markéta Elsner

Bakalářská práce

Kinorevue 1939 - 1942: analýza specializované české filmové revue

Kinorevue 1939-1942: An analysis of a specialized czech film review
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Kinorevue 1939–1942: Analýza specializované české filmové revue se zabývá jedním z nejslavnějších filmových časopisů té doby. Autorka této práce se snaží zachytit nejen obsah tohoto časopisu, ale také kulturně-politické prostředí a události. Čtenář se seznámí jak s obecnými informacemi o české kinematografii, tak i s detailními články a názory redaktorů a kritiků této …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled Kinorevue 1939–1942: an Analysis of a Specialized Czech Film Revue deals with one of the most famous film periodicals of that time. The author of this work tries to capture not only the content of this magazine but also the cultural-political environment and events. The reader learns about both general information about Czech cinematography, as well as detailed articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta