Sarah AL HAMESHA

Bakalářská práce

Marketingový výzkum v bankovnictví pomocí metody Mystery shopping

Mystery Shopping used for marketing research in banking
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na marketingový výzkum, konkrétně metodu Mystery shopping. Tato metoda se používá pro hodnocení kvality poskytování služeb zákazníkům v mnoha odvětvích. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části je popsána problematika týkající se marketingu, marketingového výzkumu a bankovnictví. Praktická část vychází z teoretického vymezení, obsahuje představení …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on marketing research, specifically on the method of Mystery shopping method. This method is used to evaluate the quality of services provided in various sectors and industries. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part specifies the aspects related to marketing, marketing research, and banking. The practical part builds on the theoretical definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Chlopčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AL HAMESHA, Sarah. Marketingový výzkum v bankovnictví pomocí metody Mystery shopping. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností