Bc. Lukáš HORYNA

Diplomová práce

Využívání přírodních zdrojů na Pardubicku se zaměřením na nerostné suroviny a obnovitelné zdroje energie

The Exploitation of Natural Resources in the Pardubice Region with a focus on the Mineral Raw Materials and the Renewable Energy Resources
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současným využíváním přírodních zdrojů na území Pardubicka se zaměřením na zhodnocení ekonomických aspektů jejich těžby. Zvláštní zřetel je věnován energeticky obnovitelným zdrojům. Cílem je kompletní analýza rozmístění, využívání a ekonomických aspektů přírodních zdrojů a jejich vliv na rozpočet inkriminovaných obcí. Přínosem práce je rovněž celková geologická charakteristika …více
Abstract:
The thesis deals with currently exploitation of natural resources in Pardubice Region with focused on evaluation economical aspects of their extraction. The special focus is placed on renewable energy resources. The main goal is complete analysis of allocation, exploitation and economical aspects of natural resources in the area of interest and their impact on the budget of concerned municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORYNA, Lukáš. Využívání přírodních zdrojů na Pardubicku se zaměřením na nerostné suroviny a obnovitelné zdroje energie . Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5jeldn 5jeldn/4
9. 1. 2018
Složky
Soubory
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.