Ing. Marie Špirková

Bachelor's thesis

Organizace cestovního ruchu v regionu Severní Morava a Slezsko

The organization of tourism in North Moravia and Silesia Region
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stavu a vývoje organizace cestovního ruchu v regionu Severní Morava a Slezsko. V první části práce jsou předkládána teoretická východiska a jsou definovány pojmy jako destinace, destinační management a organizace cestovního ruchu. V práci jsou rovněž definovány jednotlivé funkce organizací, možné právní formy, způsoby financování, organizační struktura a význam …more
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate stadium and development of the Tourism Organization in North Moravia and Silesia Region. In the first part are presented theoretical backgrounds and there are defined terms as destination, destination management and Tourism Organisation. The work also defines various functions of the organization, possible legal forms, financing possibilities, organizational structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta