Bc. Julie Zpěváková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření laického pečovatele

Burnout Syndrome of Lay Care-Giver
Anotace:
Diplomová práce se zabývá laickou péčí. Zaměřuje se na péči poskytovanou v domácím prostředí, kde roli poskytovatele péče zastávají rodinní příslušníci. Teoretická část vymezuje laickou péči, věnuje se příspěvku na péči a popisuje syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je koncipován k tématu pečovatelství. Praktická část popisuje výsledky kvalitativního šetření, jehož cílem bylo zjistit a popsat, jak laičtí …více
Abstract:
The thesis deals with lay care. It focuses on care provided in the domestic environment where the role of the care provider is held by family members. The theoretical part defines lay care, devotes attention to care and describes burnout syndrome. The burnout syndrome is designed for the topic of nursing. The practical part describes the results of the qualita-tive survey which aimed at finding and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zpěváková, Julie. Syndrom vyhoření laického pečovatele. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe