Bc. Monika Surá

Diplomová práce

Nouzový stav a potravinová bezpečnost České republiky

State of Emergency and Food Security of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá potravinovou bezpečností České republiky za vyhlášeného nouzového stavu. Cílem této práce je posouzení rizik potravinové bezpečnosti při vyhlášeném nouzovém stavu. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je podrobněji rozebrána problematika potravinové bezpečnosti v České republice i ve světě. Dále je podrobněji rozebrána problematika krizových …více
Abstract:
The thesis deals with the food security of the Czech Republic under a declared emergency. The aim of this work is to develop a model for a possible food safety risk assessment in a declared emergency. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical section, the issue of food security in the Czech Republic and the world is discussed in more detail. The issues of crisis situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Surá, Monika. Nouzový stav a potravinová bezpečnost České republiky. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe