Bc. Denisa Bejdáková

Diplomová práce

Způsoby slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek

Harmonizing of family and work life with the focus on single mothers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou slaďování rodiny a práce u matek samoživitelek. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která se táže po tom, jaké jsou současné strategie, které využívají matky samoživitelky ke skloubení rodinného a pracovního života, a jakou roli v těchto strategiích sehrávají zaměstnavatelé. Teoretická část práce přináší vymezení dvou hlavních konceptů – samoživitelství …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of harmonizing family and work life with the focus on single mothers. The main goal of this thesis is to bring an answer to the main research question: What are current strategies used by single mothers to harmonize their family and work life and which role employers play in these strategies. The theoretical part primarily brings an explanation of two main concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje