Bc. Jiří Dymeš

Diplomová práce

Vliv zavádění BASEL III na obchodní činnost bank

Influence of Implementation of BASEL III on Business Activities of Banks
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl objasnit vznik a vývoj basilejských ujednání a jejich specifikace pro obchodní banky a vyhodnotit výsledky, kterých v plnění jednotlivých ukazatelů dosahuje Česká spořitelna, a.s. V první části práce jsou objasněny důvody vzniku basilejských dohod BASEL I a BASEL II. Převážná část práce je zaměřena na dohodu třetí, tedy BASEL III a její dopad na obchodní činnost bank …více
Abstract:
The diploma thesis aims to clarify the origin and development of Basel arrangements and their specifications for commercial banks, and to evaluate the results which Česká spořitelna, a.s. reaches in fulfillment of respective indices. The first part of the thesis explains the reasons for establishment of Basel I and BASEL II accords. The prevailing part of the thesis, however, focuses on the third regulatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance