Kristýna VELIKÁ

Bakalářská práce

Transformace pěstounské péče v České republice.

Transformation of foster care in the Czech Republic.
Anotace:
V práci se zaměřuji na změny v systému pěstounské péče jako samostatné instituce náhradní rodinné péče, a to po přijetí novely č. 401 z roku 2012 zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. a sledování těchto změn (transformace), které sebou nese její přijetí. Systém pěstounské péče je tvořen aktéry, typy pěstounské péče a legislativou. Cílem práce je identifikovat a popsat aktéry v procesu …více
Abstract:
In this work I focus on changes in system of foster care as independent institution of surrogate family care after acceptance Amendment to the Act 401 from the 2012 about social and legal protection of children (359/1999 Sb.) and observing these changes that have occurred after the acceptance of the Amendment. System of foster care is formed by participants, types of foster care and legislation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELIKÁ, Kristýna. Transformace pěstounské péče v České republice.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií