Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Doctoral thesis

Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?

Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?
Abstract:
Velikost genomu u rostlin a její selektivní význam je již několik desetiletí předmětem výzkumu, přesto však některé otázky stále zůstávají nezodpovězeny. Velikost genomu ovlivňuje množství znaků na rostlinách (např. velikost průduchů, maximální výška, hmotnost semen) a má celou řadu fyziologických (např. hospodaření s vodou) a ekologických (např. fenologie, minimální generační doba, životní formy) …more
Abstract:
For several decades, the genome size and its selective significance is a subject of research, nevertheless, some questions still remain unanswered. The genome size affects a number of plant traits (e. g. stomatal size, maximum height, seed mass) and has a series of physiological (e. g. water use efficiency) and ecological (e. g. phenology, minimum generation time, life forms) implications. However …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., Dr. Eva Maria Temsch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta