Bc. Alice Karbanová

Diplomová práce

Le langage et la musique - les points d'intersection esthétiques présentés dans l'oeuvre de Darius Milhaud.

Language and music - aestetic meeting points in Darius Milhaud's works.
Abstract:
The purpose of this work is to examine various scientific approaches to musical meaning. It compares the level of signification a music is capable of achieving, in contrast with language. The main focus of the work was to define musical semiology first encountered in the work of Jean-Jacques Nattiez and its prolongation in a study of Eero Tarasti. Thanks to precepts of these works, it was possible …více
Abstract:
Hlavním cílem této magisterské práce bylo nahlížet hudební smysl z různých věděckých pohledů. Základním kamenem bylo porovnání znaku jazykového a hudebního a definování základních požadavků hudební sémiologie, tak jak ji koncipoval Jean-Jacques Nattiez. Dále byly nastíněny zásadní styčné body, jakož i rozdíly mezi znakovým fugováním jazyka a hudby, přičemž hlavní důraz byl kladen na tělesné vnímání …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  • Oponent: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.