Bc. Andrea Vojdanová

Diplomová práce

Kredibilita alternatívnych internetových médií

Credibility of alternative internet media
Abstract:
This master's thesis is concerned with defining alternative internet media in media environment and it clarifies their meaning for the public. It suggests several points that could increase perceived credibility of readers of alternative internet media. By applying method of grounded theory the research part responds to a question of whether readers of alternative news media evaluate credibility of …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá definovaním alternatívnych internetových médií v mediálnom priestore a približuje ich význam pre verejnosť. Navrhuje niekoľko prvkov, ktoré môžu zvyšovať vnímanú kredibilitu u čitateľov alternatívnych internetových médií. Výskumná časť odpovedá pomocou aplikácie metódy zakotvenej teórie na otázku, či čitatelia spravodajských alternatívnych internetových médií nejakým spôsobom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta