Bc. Lenka Havlíčková

Master's thesis

Informační systémy ve státní službě

Information systems in civil services
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza informačních systémů ve státní službě. Teoretická část práce se zabývá obecně informačními systémy veřejné správy, jejich obecnou charakteristikou, legislativní úpravou a povinnostem souvisejícím s jejich správou. Dále jsou v této diplomové práci popsány ty informační systémy veřejné správy, které mají přímou spojitost s Informačním systémem o státní službě …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of information systems in civil services. The theoretical part deals with information systems of public administration in general, their general characteristics, legislation and obligations related to their administration. Furthermore, this thesis describes those information systems of public administration, which have a direct connection with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Reader: JUDr. Andrea Fáberová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní