Bc. Lenka Havlíčková

Diplomová práce

Informační systémy ve státní službě

Information systems in civil services
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza informačních systémů ve státní službě. Teoretická část práce se zabývá obecně informačními systémy veřejné správy, jejich obecnou charakteristikou, legislativní úpravou a povinnostem souvisejícím s jejich správou. Dále jsou v této diplomové práci popsány ty informační systémy veřejné správy, které mají přímou spojitost s Informačním systémem o státní službě …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of information systems in civil services. The theoretical part deals with information systems of public administration in general, their general characteristics, legislation and obligations related to their administration. Furthermore, this thesis describes those information systems of public administration, which have a direct connection with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Andrea Fáberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní