BcA. Mgr. Klára Roztočilová

Diplomová práce

Opera Bohuslava Martinů „Hry o Marii“ z pohledu sbormistra.

Opera „The Miracle of Our Lady“ of Bohuslav Martinů from the perspective of choirmaster.
Anotace:
V diplomové práci Bohuslav Martinů:Hry o Marii z pohledu sbormistra se zabýváme specifickou úlohou, kterou v této opeře zaujímají rozsáhlé sborové scény jak po hudební, tak inscenační stránce. Podrobně se zabýváme problematikou jednotlivých sborových pasáží a vysvětlujeme obtížnosti, se kterými se sbormistr při uvádění této opery může setkat. První část práce je teoretická, obsahuje společensko-kulturní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map in choral parts of opera The Miracles of Mary by one the Czech most notable composer of the 20 century - Bohuslav Martinů. A special emphasis was put on parts for choir and the thesis explores interpretation possibilities of choral passages. The first part is theoretical, it contains a socio-cultural context, the thesis also includes Martinů's biography and an essay …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Josef Pančík
  • Oponent: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/diorj/