Bc. Veronika Jirků

Bachelor's thesis

Little Red Riding Hood Goes Feminist

Little Red Riding Hood Goes Feminist
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou feministických prvků ve čtyřech verzích příběhu nejlépe známého jako „O Červené Karkulce“. Vzorek vybraných verzí zahrnuje známou verzi od bratří Grimů „O Červené Karkulce“, která slouží nejlépe pro následné porovnání s dalšími třemi verzemi příběhu, jejichž volba byla provedena na základě toho, že byly napsány v druhé polovině dvacátého století; období druhé vlny feminismu …more
Abstract:
This thesis analyzes feminist features in the four versions of a tale best known as “Little Red Riding Hood”. The sample of chosen versions includes a well-known version by Jacob and Wilhelm Grimm "The Little Red Cap" that serves best for the comparison with the remaining three versions of the tale the choice of which was determined by the time period in which the second-wave feminism has emerged. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta