Bc. Veronika Jirků

Bachelor's thesis

Little Red Riding Hood Goes Feminist

Little Red Riding Hood Goes Feminist
Anotácia:
Tato práce se zabývá analýzou feministických prvků ve čtyřech verzích příběhu nejlépe známého jako „O Červené Karkulce“. Vzorek vybraných verzí zahrnuje známou verzi od bratří Grimů „O Červené Karkulce“, která slouží nejlépe pro následné porovnání s dalšími třemi verzemi příběhu, jejichž volba byla provedena na základě toho, že byly napsány v druhé polovině dvacátého století; období druhé vlny feminismu …viac
Abstract:
This thesis analyzes feminist features in the four versions of a tale best known as “Little Red Riding Hood”. The sample of chosen versions includes a well-known version by Jacob and Wilhelm Grimm "The Little Red Cap" that serves best for the comparison with the remaining three versions of the tale the choice of which was determined by the time period in which the second-wave feminism has emerged. …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta