Marek Bušinský

Bakalářská práce

Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Úpice

History and Present of Volunteer Fire Brigade in Úpice
Anotace:
Bakalářská práce je věnována Jednotce sboru dobrovolných hasičů Úpice, její historii a současnosti. Teoretická část představuje Integrovaný záchranný systém České republiky a jeho součásti: Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Další část práce obsahuje informace o sboru dobrovolných hasičů, jeho historii a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a Volunteer fire department, its history and present as well. The theoretical part includes Integrated rescue system of the Czech Republic and its parts: Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR) and its fire protection departments included blanket coverage of Czech Republic regions. This part inludes history and present of FRS CR and individual departments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bušinský, Marek. Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Úpice. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe