Marek Bušinský

Bachelor's thesis

Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Úpice

History and Present of Volunteer Fire Brigade in Úpice
Abstract:
Bakalářská práce je věnována Jednotce sboru dobrovolných hasičů Úpice, její historii a současnosti. Teoretická část představuje Integrovaný záchranný systém České republiky a jeho součásti: Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Další část práce obsahuje informace o sboru dobrovolných hasičů, jeho historii a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a Volunteer fire department, its history and present as well. The theoretical part includes Integrated rescue system of the Czech Republic and its parts: Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR) and its fire protection departments included blanket coverage of Czech Republic regions. This part inludes history and present of FRS CR and individual departments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bušinský, Marek. Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Úpice. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe