Luděk Kosina

Bakalářská práce

Analýza rizik sportovního (hokejbalového) areálu

Risk Analysis of Sport (Ball Hockey) Area
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Analýza rizik sportovního (hokejbalového) areálu. Autor čerpá převážně z internetových a knižních zdrojů a z vlastní znalosti prostředí sportovního areálu a hokejbalu. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů riziko, analýza a dalších přidružených pojmů. Práce se také soustředí na legislativní úpravu bezpečnosti v České republice. Část praktická se věnuje představení hokejbalu …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Risk Analysis of Sport (Ball Hockey) Area. The author uses mainly internet and book sources and his own knowledge of the sports area environment and ball hockey. The theoretical part deals with the definition of risk, analysis and other associated terms. Furthermore, the thesis focuses on legislative regulation of security and safety in the Czech Republic. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS