Tereza Crhová

Bakalářská práce

Cesta z násilí. K problematice obětí syndromu CAN

Journey out of Violence: the Issues of CAN Syndrome Victims
Anotace:
Bakalářská práce „Cesta z násilí. K problematice obětí syndromu CAN.“ se zabývá oběťmi sexuálního zneužití. Hlavním cílem práce je poznat a popsat, jak oběti interpretují průběh cesty ze sexuálního násilí. Práce je teoreticky-empirická. Teoretická část se věnuje tomu, jak se vyvíjí výše počtu obětí, jaké existují typy sexuálního zneužívání, jaké jsou jeho rizikové faktory, a v neposlední řadě se zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis “Journey out of Violence: the Issues of CAN Syndrome Victims” is concerned with child sexual abuse victims. The main objective is to discover and describe how the victims construe their journey out of sexual abuse. This dissertation is a theoretical-empirical thesis. The theoretical part deals with questions about child sexual abuse amount development. In addition, it is concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta