Judita BŘEZINOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní metody krmení u nezralých novorozenců

Alternative methods of feeding in premature newborns
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of premature birth of newborns and the significance of breastfeeding for these newborns. It also focuses on the influence of alternative methods on support suction and breastfeeding. An important role is played by the mother's psyche and the nurses in hospital. The work is based on the phenomena I chose to assess the importance of factors that support breastfeeding …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kojení předčasně narozených novorozenců a důležitostí kojení pro tyto novorozence. Dále se zaměřuje na vliv alternativních metod na podporu přisátí a kojení. Důležitou roli také hraje psychika matek a přístup zdravotnického personálu. Práce vychází z fenoménů, které jsem vybrala k posouzení důležitosti faktorů, které podporují kojení a citovou vazbu matky a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEZINOVÁ, Judita. Alternativní metody krmení u nezralých novorozenců. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka