Bc. Jana Pavelková

Diplomová práce

Toponyma na katastru obce Poštorná (Břeclav)

Toponyms in the cadastre of the village Poštorná (Břeclav)
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis současné toponymie Poštorné, která je součástí Břeclavi. Úvodní kapitoly zahrnují charakteristiku obce a teoretická východiska pro toponomastiku. Stěžejní částí práce je slovník, který obsahuje 126 toponym získaných z terénního výzkumu, mapových a knižních zdrojů. Každé heslo je podrobeno analýze na základě několika hledisek. Dále se práce zaměřuje na uliční názvy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe current toponymy in Poštorná, which is part of town Břeclav. Chapters present the attributes of the village and theoretical basis for toponymy. The main part consists of a dictionary with 126 toponyms gained from field research, maps and books. Every single word is analysed from several points of view. Then the paper focuses on the names of street in Poštorná and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Šplíchalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy