Drahoslava Zmijková

Disertační práce

Zdravotní rizika prachových částic v ostravsko - karvinské aglomeraci.

Health Risks of Dust Particles in Ostrava – Karviná Conurbation.
Anotace:
Disertační práce pojednává o hodnocení zdravotních rizik prachových částic v Moravskoslezském kraji. Prachové částice představují v současné doně – zejména v městských celcích - významný faktor životního prostředí lidského organismu. Prvotní nosnou složkou životního prostředí, do níž jsou prachové částice emitovány, se stává atmosféra. Do okolního ovzduší vstupují tuhé znečišťující látky z širokého …více
Abstract:
The dissertation thesis discusses the topic human health risk assessment of particulate matter in Moravian - Silesian Region. Nowadays, the dust particles represent - especially in urban areas - a significant factor of the environment of human organism. The atmosphere is the primary environmental sphere that is contaminated with dust particles. The dust particles are emitted to ambient air from very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Vojtech Dirner, Peter Andráš, Vítězslav Zamarský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava