Bc. Petr Hubáček

Bakalářská práce

Potenciál cestovního ruchu ve vybrané oblasti

Tourism potential in a selected area
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na potenciál cestovního ruchu ve vybrané oblasti. V práci jsou popsány druhy turistiky a jejich využití v dané oblasti. Vybranými metodami je hodnocen charakter oblasti, atraktivita oblasti a frekventovanost turistů v dané oblasti.
Abstract:
Bachelors thesis is focused on the potential of tourism in chosen area. It consists of description of kinds of tourism and its use in the certain region. The atractivness of the area is characterised by particular methods as well as how busy the area is.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy