Mgr. Veronika Švajdová

Bakalářská práce

Rozvoj komunikační schopnosti v prostředí běžné mateřské školy

Development of the communication skills in a common nursery school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikační schopnosti u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři jsou teoretické a poslední, čtvrtá, kapitola zahrnuje vlastní výzkumné šetření. První kapitola se zaměřuje na komunikaci, přibližuje vymezení základních termínů a věnuje se komunikační schopnosti a jejímu narušení. Druhá kapitola charakterizuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of communication skills in preschool children in a common nursery school. The thesis is divided into four chapters, three of which are theoretical and the fourth charter, which is the last one, includes my own research.The first chapter centers on communication, brings the definition of basic terms and focuses on communication skills, and its disturbances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta