Bc. Filip Urbánek

Bakalářská práce

Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí s Cu(II) a Zn(II) ionty

Thermodynamic and kinetic study of chemical equilibria of nucleobases with Cu(II) and Zn(II) ions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem protonace cytosinu, thyminu a uracilu a dále jejich interakcí s Cu(II) a Zn(II) ionty pomocí potenciometrické titrace se skleněnou elektrodou (iontová síla 0,1 M (NaCl), teplota 25 °C). Experimentální data byla vyhodnocena pomocí programu OPIUM a stanovené hodnoty rovnovážných konstant byly porovnány s údaji uvedenými v literatuře.
Abstract:
The bachelor thesis deals with study of protonation of cytosine, thymine and uracil by glass electrode potentiometry. The interaction of mentioned nucleobases with Cu(II) or Zn(II) ions was investigated (ionic strength 0,1 M (NaCl), temperature 25 °C). The experimental data were analyzed by OPIUM software and the equilibrium constants were compared with values found in literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta