Theses 

Zubní kaz a možnosti jeho neinvazivního ošetření – Bc. Magdaléna Haplová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Bc. Magdaléna Haplová, DiS.

Bakalářská práce

Zubní kaz a možnosti jeho neinvazivního ošetření

Dental caries and possibilities of its non invasive treatment

Anotace: Bakalářská práce představuje souhrnné sdělení o zubním kazu, jeho etiologii a patogenezi. Tento přehled je určen pro dentální hygienistky. Zabývá se rovněž klasifikací zubního kazu, možnostmi diagnostiky a metodami neinvazivního ošetření.

Abstract: Bachelor thesis presents a summary notice of caries, its etiology and pathogenesis. This overview is designed for Dental Hygienists. It is also including the classification of dental caries, diagnostics and non-invasive methods of treatment.

Klíčová slova: Zubní kaz, zubní plak, fluoridy, neinvazivní ošetření, prevence, dentální hygiena. Dental caries, plaque, fluorides, non-invasive methods of treatment, prevention, dental hygiene.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz