Bc. Magdaléna Haplová, DiS.

Bakalářská práce

Zubní kaz a možnosti jeho neinvazivního ošetření

Dental caries and possibilities of its non invasive treatment
Anotace:
Bakalářská práce představuje souhrnné sdělení o zubním kazu, jeho etiologii a patogenezi. Tento přehled je určen pro dentální hygienistky. Zabývá se rovněž klasifikací zubního kazu, možnostmi diagnostiky a metodami neinvazivního ošetření.
Abstract:
Bachelor thesis presents a summary notice of caries, its etiology and pathogenesis. This overview is designed for Dental Hygienists. It is also including the classification of dental caries, diagnostics and non-invasive methods of treatment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka