Bc. Rebeka Pontešová

Diplomová práce

Pohlavní dimorfismus zubů trvalého chrupu člověka

Sexual Dimorphism in Human Permanent Teeth
Abstract:
Sexual dimorphism of the teeth is a relatively well-known phenomenon that occurs across all populations of the world. Men generally have larger dental crown sizes than women. The reason for these differences is the wide range of interacting genetic, hormonal and environmental factors. The aim of this thesis was to determine the incidence and rate of sexual dimorphism of teeth across different world …více
Abstract:
Pohlavní dimorfismus zubů je poměrně známý fenomén vyskytující se napříč všemi populacemi světa. Muži mají obecně větší rozměry zubních korunek než ženy. Důvodem těchto rozdílů je široké spektrum vzájemně působících genetických, hormonálních a environmentálních faktorů. Cílem této diplomové práce bylo zjistit výskyt a míru sexuálního dimorfismu zubů napříč různými populacemi světa. Dalším úkolem bylo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta