Bc. Jan Ulman

Master's thesis

Marketingové nástroje a jejich uplatnění pro zvýšení výkonnosti podniku Automotodrom Brno, a.s.

Marketing tools and their application to increase performance of company Automotodrom Brno, a.s.
Abstract:
Tato práce je věnována analýze marketingových nástrojů a marketingové činnosti společnosti Automotodrom Brno. V první části práce rozvedu teoretické poznatky z oblasti marketingu a jeho nástrojů. V druhé části se věnuji analýze stávající marketingové situace společnosti a jejích marketingových aktivit. Na závěr práce jsem vypracoval nové nastavení marketingových nástrojů a marketingového plánu společnosti …more
Abstract:
This work is intended for analysis of marketing tools and marketing performance of Automotodrom Brno company. In the first part I am developing theory of marketing and marketing tools. In the second part of the work I am analyzing the marketing situation and marketing performance. In the end I made a new settingof marketing tools and marketing plan of Automotodrom Brno company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2013
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní