Anna Kovářová

Diplomová práce

Komparace právní úpravy insolvenčního práva ve Spolkové republice Německo a České republice

Comparison of insolvency law in the Federal Republic of Germany and the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných částí českého a německého insolvenčního práva u aktuálně platné právní úpravy. Cílem této diplomové práce bylo vytvoření komplexní analýzy hlavních znaků insolvenčního práva obou států, přičemž bylo vycházeno z předpokladu, že i přes proces harmonizace právních předpisů v rámci Evropské unie jsou v této právní oblasti zachovány podstatné národní odchylky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a comparison of selected parts of Czech and German insolvency law in the current legislation. The aim of this diploma thesis was to create a comprehensive analysis of the main features of insolvency law of both countries, based on the assumption that there are still significant national differences maintained in this legal area, despite the process of harmonization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiřina Hásová
  • Oponent: Tomáš Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79616