Mgr. Jana Kalinová

Diplomová práce

Čtenářská gramotnost žáků na konci 1. vzdělávacího období ve vztahu k vyučovací metodě

Reading literacy of pupils at the end of the first educational period in relation to teaching methods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čtenářskou gramotností žáků na konci 1. vzdělávacího období ve vztahu k vyučovací metodě. Cílem práce je zjistit, zda a v čem se liší úroveň čtenářské gramotnosti u žáků, kteří se učili číst metodou analyticko-syntetickou nebo genetickou. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o čtenářské gramotnosti a gramotnosti obecně. Dále jsou zde popsány výukové metody čtení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the reading literacy of pupils at the end of their first period of education in relation to a teaching method. The aim of the thesis is to find out if the level of the reading literacy of the pupils who were taught by analytical-synthetic method or genetic method is different and in what aspects. Theoretical knowledge about reading literacy and about literacy in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta