Theses 

Kvalitativní výzkum: "Jak děti vnímají tělesně modifikované rodiče a dospělé." – Lenka LUXÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lenka LUXÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Kvalitativní výzkum: "Jak děti vnímají tělesně modifikované rodiče a dospělé."

Qualitative research: "How children perceive parents and adults with body modifications."

Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zjistit, jak děti předškolního věku vnímají osoby s tělesnými modifikacemi. Zaměřuji se v prvé řadě na ty modifikace, se kterými se děti běžně setkávají, tedy na tetování a piercing. V teoretické části uvádím pojmy spojené s tělesnými modifikacemi a aktuální otázky související s nimi, specifika předškolního věku a náhled na sociální vnímání. K praktické části jsem požádala o spolupráci Ondřeje Vlčka, jehož paže a krk jsou pokryté výraznými barevnými tetovážemi, který se mnou strávil jeden den ve školce, při čemž budu sledovat reakce dětí, které se pokusím zaznamenat a následně konfrontovat s jejich odpověďmi ze skupinového rozhovoru.

Abstract: The presented study aims to determine how preschool children perceive people with body modifications. Foremost, I have decided to focus on modifications which children can encounter in their every day lives, such as tattoos and piercings. In the theoretical part I outline terms connected with physical modifications and relevant related questions, specific characteristics of preschool children behavior and the influence of their social environment on their perceptions. For the practical part, I have invited Ondrej Vlcek, whose arms are covered with highly visible, colorful tattoos, to spend one day with me and the children in the preschool. This allowed me to observe children's reactions and compare these observations with answers from group interviews conducted collectively with the same group of children previously.

Keywords: tělesné modifikace, předškolní dítě

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015
  • Accessible from:: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vaněk

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33381 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUXÍKOVÁ, Lenka. Kvalitativní výzkum: "Jak děti vnímají tělesně modifikované rodiče a dospělé.". Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 05:01, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz