Bc. Markéta DUDOVÁ

Diplomová práce

Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy

Podještědí: place memory as a source of inspiration and educational content for art education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi, jak zařadit téma paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah do výuky výtvarné výchovy. Toto téma je reflektováno v konkrétní oblasti Podještědí. Text je rozdělen do teoretické a praktické části. Teoretická část práce zkoumá místo jako celek a mapuje možné přístupy ke zvolenému tématu v kontextu umění 20. století. Dále …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities how to deal with the topic of memory of the place as a source of inspiration and educational content in the teaching of art. The memory of the place is reflected in the specific area Podještědí. The written part is divided into theoretical and practical part. The theoretical part examines the place as a whole, maps possible approaches in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDOVÁ, Markéta. Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pr ZŠ, SŠ a ZUŠ

Práce na příbuzné téma